Bảng mã size quần


BẢNG MÃ SIZE QUẦN

Size

28

29

30

31

32

33

Vòng bụng

75cm  

78cm

81cm

84cm  

87cm  

90cm

Cân nặng

50-54kg

55-60kg

61-65kg

65-69kg

70-74kg

75-80kg


Bài viết khác

Trang không tìm thấy

Bảng mã size áo

Hướng dẫn mua hàng